Roaming w UE według RLAH po staremu. Plus nie dostał zgody na dopłaty od UKE

Stronę napędza Drupal

Od czerwca 2017 roku mieszkańcy krajów UE podróżujący w jej granicach, mogli zacząć korzystać z usług swoich operatorów tak samo jak w kraju ojczystym – zasada RLAH.

Według zasad unijnych było jedno ograniczenie, a mianowicie klientom, którzy na przestrzeni ostatnich 4 miesięcy większość czasu korzystali z roamingu, a nie z połączeń w kraju, operator mógł wprowadzić dopłaty. Od 1 stycznia 2019 roku dopłaty te wyglądały następująco:

  • minuta wykonanego połączenia głosowego – 0,16 zł
  • minuta odebranego połączenia głosowego – 0,04 zł
  • wiadomość SMS – 0,05 zł
  • wiadomość MMS – 0,03 zł
  • 1 MB transmisji danych – 0,03 zł (23,94 zł za 1024 MB/1GB)

Jednak operatorzy, którzy wykazali straty w wysokości 3% EBITDA z tytułu nowych zasad w roamingu, mogli starać się o dodatkowe opłaty według innej zasady – jeśli w danym miesiącu klient większość czasu przebywał i korzystał z usług w roamingu UE, mogli mu naliczać dopłaty, niezależne od przepisów unijnych.

Dodatkowe opłaty w roamingu UE naliczane w sieci Plus na podstawie decyzji Prezesa UKE wynosiły:

  • 0,03 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego,
  • 0,03 zł za minutę odebranego połączenia głosowego,
  • 3,73 zł za każdy GB transmisji danych.

Od 11 października jednak, Plus już nie może ich już stosować dla klientów abonamentowych, gdyż UKE nie przedłużył swojej zgody na kolejny rok.

Biuro prasowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

10 października 2019 r. Prezesa UKE wydał decyzję o odmowie wyrażenia zgody na stosowanie dodatkowej opłaty celu zapewnienia zrównoważonego charakteru modelu opłat krajowych. Aktualnie Polkomtel nie posiada zgody na stosowanie dodatkowych opłat w roamingu regulowanym, o których mowa w art. 6c rozporządzenia (UE) nr 531/2012.  W ocenie Prezesa UKE, we wniosku ani w toku postępowania spółka nie wykazała, że poniesie stratę na usługach roamingu regulowanego w okresie prognozowanym, która uzasadniałaby wyrażenie zgody na stosowanie dodatkowych opłat zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Co z pozostałymi operatorami? Jak informuje branżowy serwis TELKO.in, kolejnych rozstrzygnięć w tym zakresie należy spodziewać się w przyszłym roku, ponieważ pozostali operatorzy w terminie późniejszym podobne zgody uzyskali. I tak, Play ponowne rozpatrzenie uzyska w styczniu, Orange w kwietniu a T-Mobile  w maju 2020 roku.

Photo: nenetus/Depositphotos.
Źródło: TELKO.in.

The post Roaming w UE według RLAH po staremu. Plus nie dostał zgody na dopłaty od UKE appeared first on AntyWeb.

Nazwa użytkownika

Ostatnio dodana zawartość

Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)
Anonim (niezweryfikowany)